top of page

Algemene kinesitherapie van het musculo-skeletale systeem:
 

  • sportletsels

  • post-operatieve revalidaties

  • pees- en spierproblemen

  • nek- en rugklachten

  • preventie(training)

  • ...


Meestal hebben deze problemen een gekende oorzaak. Er kan dus gericht en volgens wetenschappelijke inzichten naar een oplossing toe gewerkt worden.
 

Gespecialiseerde kinesitherapie/coaching:
 

  • Vaak aspecifieke klachten: doorheen de tijd verliezen klachten soms hun oorzaak, er is geen duidelijk aantoonbaar letsel meer, de klacht kan zijn eigen leven leiden.

  • Multifactorieel: soms oefenen er meerdere factoren invloed uit op het probleem, met een brede kijk vergroot je de kans op een gunstig resultaat.

  • Geen gekend traject: door de complexiteit en persoonlijkheid van de klacht moet er samen op zoek gegaan worden naar de meest passende aanpak.

  • Naast fysieke pijn komen er ook andere klachten zoals: hyperventilatie, angst, stress, onrust, enz. voor.

bottom of page